Tuesday, January 13, 2015

Calificările universitare și piaţa muncii

Registrul Naţional al Calificărilor - RNCIS
Sunt pregătite universitățile din România să răspundă atât cerințelor europene, cât și celor mondiale, pentru a oferi programe de studiu universitare în era digitală - 'Just Google It' Age? Se știe că există o importantă experiență în domeniul IT, al Informaticii și al utilizării TIC în sistemul de educație, însă ministerul de resort, cadrele didactice, studenții și elevii, specialiștii în știintele educației și în strategii educaționale, au viziunea și determinarea să se adapteze acestor provocări? Și în spațiul American, și în cel European, deja au apărut preocupări importante și susținute în acest sens. De exemplu, în luna martie 2015, se va desfășura 21st Century Academic Forum at Harvard, Boston, USA, cu tema Teaching, Learning, and Research in the 'Just Google It' Age.
În România, încă din anul 2011, cu ocazia Conferinței Internaționale "The eduVision 2020 initiative will support the national eLearning project" (http://eduvision.ro/ ), ce a avut loc la Palatul Parlamentului, a reieșit nevoia de noi calificări universitare: dezvoltator de e-learning și designer instrucțional.
Sursa imagine: http://www.rncis.ro/ (Learning outcomes)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice:
- Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC): http://www.anc.edu.ro
- Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS): http://www.rncis.ro/

Registrului Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) este o aplicaţie informatică organizată sub forma unei baze de date naţionale ce cuprinde toate calificările acordate de instituţiile de învăţământ superior din România, constituind un instrument de lucru pentru universităţi, studenţi şi partenerii sociali.

Reguli noi de acreditare a programelor universitare:
- Acreditarea unui program de studiu de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este condiţionată de înscrierea şi validarea calificărilor. Introducerea unor noi calificări în RNCIS este condiţionată de existenţa a minim unei ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) destinate acelei calificări.
- Modificările şi actualizările incluse în noua metodologie răspund atât solicitărilor angajatorilor, cât şi cerinţelor europene în domeniu, dar au şi rolul de a reduce decalajul dintre competenţele absolvenţilor de învăţământ superior şi nevoile pieţei muncii.
- Elaborarea noii metodologii de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) se fundamentează pe directivele europene în domeniu.
- Instituțiile de învățământ superior au obligația de a introduce informațiile referitoare la calificările pe care le dezvoltă prin oferta de studii în secțiunea specifică a Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior, conform Metodologiei, până la data de 31 decembrie 2015. Universităţile vor trebui să demonstreze că programele de studiu vor genera competenţe şi calificări cerute de piaţa muncii.

- Metodologia de înscriere şi înregistrare a calificărilor universitare – http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22383 , http://www.invatamant-superior.ro
- Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România - http://edu.ro/index.php/pressrel/22392

Programe de studii (nivel - Licenta, master, doctorat): http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Calificari universitare (Informatica, IT), Standarde : http://www.anc.edu.ro/index.php?page=standarde

Exemplu - CALCULATOARE & IT / INFORMATICA/:
1. Administrator de retea de calculatoare 2. Consultant in informatica 3. Designer instructional 4. Dezvoltator de e-learning 5. Dezvoltator web 6. Director departament/divizie informatica 7. Inginer de sistem software 8. Manager de inovare 9. Manager de proiect 10. Programator de sistem informatic 11. Proiectant baze de date 12. Proiectant sisteme informatice 13. Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator.

EQF - CADRUL EUROPEAN AL CALIFICARILOR

Nivelul EQF (Cadrul European al Calificărilor) Niveluri 1-8:
1 – educatie primara (clasele 1-4)
2 – studii secundare inferioare (gimnaziu, clasele 5-8)
3 - studii secundare superioare (liceu, clasele 9-12)
4 – studii profesionale (scoli profesionale si postliceale)
5 – sudii superioare de scurta durata (licenta, univ.)
6 - sudii superioare de lunga durata (licenta, ing., arh., med.)
7 – studii superioare de master (Sc. M)
8 – studii doctorale (Dr.)

Higher Education Reforms in Romania. Between the Bologna Process and National Challenges. Editors: Adrian Curaj, Ligia Deca, Eva Egron-Polak, Jamil Salm, Springer  Open , 2015 - http://link.springer.com
    
- The evolution of total student numbers in Romania (1990–2011); Source: http://link.springer.com
Ref.:
- http://www.anc.edu.ro/uploads/images/extras_cnc_5-8.pdf 
- http://www.unitbv.ro/Portals/28/17_Cadrul%20european%20al%20calificarilor%20%28proiect%29.pdf
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:RO:PDF
- Registrul National al Furnizorilor de Formare profesionala a adultilor: http://www.anc.edu.ro/index.php?page=rnffpa
-Strategia Autorității Naționale pentru Calificări - 2015 în perspectivă – 2020:
- http://www.anc.edu.ro/index.php?page=strategii
- http://www.anc.edu.ro/uploads/images/Standarde/STRATEGIA%20ANC%202015_final.pdf

No comments: