Wednesday, December 19, 2012

Informatică aplicată

În luna ianuarie 2013, la Editura Universităţii din Bucureşti va apărea INFORMATICĂ APLICATĂ. Modele de aproximare, software şi aplicaţii.
Cartea destinată studenţilor de la "Ştiinţe" nu este un curs de Matematică,  de Statistică sau de Analiză numerică, şi nici curs de Chimie, Fizică sau Biologie. Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru "Ştiinţe". Astfel, vor avea posibilitatea să înţeleagă diverse calcule matematice, calcule statistice, calcule numerice sau analiza datelor experimentale  prin utilizarea calculatorului, a sistemelor software moderne, a tehnologiilor Web şi a sistemului Internet, şi în general prin utilizarea TIC (Tehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiei; ICT- Information and Communication Technologies).
„Computer Science” (Ştiinţa calculului) şi „Informatics” (Informatică) au fost considerate concepte identice. Astăzi, termenii sunt diferiţi. Publicul larg confundă uneori Computer Science cu Informatics sau Information Technology (IT) / Tehnologia Informaţiei (IT). Utilizarea sistemelor de calcul  (prelucrarea informaţiilor şi prelucrarea de cunoştinţe – Inteligenţa Artificială) a schimbat lumea şi continuă să influenţeze aproape fiecare aspect al vieţii noastre, inclusiv în medicină şi asistenţă medicală, în afaceri şi finanţe, în educaţie şi formare continuă, în ştiinţă şi tehnologie, în politică şi guvernare, în divertisment, etc.

CUPRINS.

1 Generalităţi despre Informatică
   1.1 Impactul calculatorului asupra cunoaşterii
   1.2 Sisteme de calcul şi gândirea algoritmică
   1.3 Componenta hardware
   1.4 Componenta software
   1.5 Componenta Web şi sistemul Internet
   1.6 Componenta de securitate informatică
   1.7 Componenta de aplicaţii şi platforme

2 Teoria erorilor şi modele de aproximare
   2.1 Generalităţi despre erori, incertitudini şi aproximări
   2.2 Cazuri speciale: metode şi algoritmi noi
   2.3 Indicatori statistici
   2.4 Distribuţia, propagarea şi estimarea erorilor
   2.5 Analiza datelor experimentale. Modele matematice
   2.6 Modele liniare. Regresia liniară
   2.7 Exemple şi aplicaţii practice

3 Modele de aproximare neliniare
   3.1 Puncte de extrem ale funcţiilor reale
   3.2 Aplicaţii şi suport software
   3.3 Modelul matematic al regresiei neliniare
   3.4 Modelul logaritmic
   3.5 Modelul exponenţial
   3.6 Modele neliniare în Farmacocinetică

4 Conceperea şi elaborarea lucrărilor ştiinţifice
   4.1 Motodologia elaborării şi editării lucrărilor ştiinţifice
   4.2 Editarea formulelor matematice    
   4.3 Editarea structurilor chimice
   4.4 Teorema lui Green şi aria unui poligon oarecare
   4.5 Tehnologii e-Learning şi software educaţional
   
5 Aplicatii, probleme şi teme pentru Laborator    
   5.1 Determinarea modelelor liniare şi neliniare
   5.2 Parametrizarea şi rezolvarea problemelor
   5.3 Teme pentru Laborator

No comments: