Wednesday, September 26, 2012

Higher Education Qualifications

National Higher Education Qualifications Registry: http://www.rncis.ro/

"Registrul Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior - RNCIS - este o aplicaţie informatică organizată sub forma unei baze de date naţionale ce va cuprinde toate calificările acordate de instituţiile de invăţământ superior din România, constituind un instrument de lucru pentru universităţi, studenţi, parteneri sociali."

- HOTĂRÂRE privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă, precum şi echivalarea unor calificări: http://www.edu.ro/

Souce: http://www.rncis.ro/

No comments: